Kadeti – Podsused : Fortuna

45 - 67

PODSUSED: Vidović 13, Mora Asić 6, Maršić 5, Džajkić 3, Pažanin 2,
Urukalović 6, Brkić 2, Andrijević 3, Ćavar 5, Miletić.
FORTUNA: Bolšec 24, Čepo, Gašparić, Žulj 7, Nemčić 3, Vukelja 6, Suljić 4,
Drežnjak 4, Sedak 16, Šuba 2, Rimac 1.