page29image9177392

Ti si pravi sportaš

……..ako znaš POBJEĐIVATI a ostati skroman,
GUBITI a sačuvati smiješak,

……..ako znaš u UTAKMICI sačuvati svoje dostojanstvo i prihvatiti sve odluke suca, pravedne ili nepravedne,

ispravne ili neispravne,

……..ako U IGRI znaš primiti nedopuštene udarce a ne uzvratiti,

……..ako znaš POBIJEDITI a ne iživljavati se,

……..IGRATI, umjesto boriti se,
…….MISLITI NA EKIPU, umjesto na sebe sama,

……..ako se znaš SAGNUTI nad palim protivnikom, ne obazirati se na publiku, shvatiti suca,

……..ako znaš ČESTITATI protivniku
i pružiti mu ruku kad si pobijeđen,

……..ONDA….. o mladiću,
ja vjerujem da si TI PRAVI SPORTAŠ!