Poštovani.

Zahvaljujemo Vam što ste prepoznali i odabrali Košarkaški klub Fortuna kao mjesto u kojem će Vaše dijete, kroz igru i trening, steći prva znanja o košarci. Naš košarkaški klub postoji od 1983. godine i jedini je muški košarkaški klub u Zaprešiću. Tijekom svih godina postojanja odgoj i rad s djecom bio je jedan od glavnih ciljeva kluba. Tako je i danas.

Program rada škole košarke sastoji se od 3 treninga tjedno te traje 10 mjeseci kroz 120 sati treninga i to od početka rujna do kraja lipnja. Napredovanje kroz mlađe kategorije, pa čak i prema seniorskoj momčadi, mogući su bez obzira na dob, a ovise o talentu, zalaganju i odnosu prema treningu svakog člana pojedinačno.

Nakon osnovnog programa škole košarke, ovisno o dobi, djeca napreduju u kategorije te nastavljaju kroz programe treninga i utakmica mlađih kadeta, kadeta i juniora.

Polaznici škole košarke članarine uplaćuju na žiro račun našeg kluba i to u iznosu od 225,00 kn, uobičajeno do 15-toga tekućeg mjececa. Članarine se plaćaju u punom iznosu bez obzira na broj izostanka (izuzev bolesti duže od 3 tjedna) kroz svih 10 mjeseci trajanja godišnjeg programa.

Molimo da uplate izvršite na slijedeći način:

Uplatitelj:

Pero Perić (Ime i prezime djeteta)

Iznos:

225,00

IBAN - Žiro račun:

HR8624840081105026487

Model:

Ostavite prazno ili upisati 01 ili 02 ili 05 ili 00

Poziv na broj odobrenja:

   OIB - djeteta

Opis plaćanja

Članarina za 10/2022
(Mjesec za koji uplaćujete)

Nakon uplate molimo Vas da kopiju uplatnice ili potvrdu uplate dostavite treneru.

KOŠARKAŠKI KLUB FORTUNA, ZAPREŠIĆ OPĆI UVJETI ČLANSTVA U KLUBU

1. Košarkaški klub „Fortuna“ (dalje u tekstu: Klub ili KK „Fortuna“) obvezuje se organizirati i provesti program treninga te osigurati voditelje(trenere) i prostor za provedbu istih.

2. Program treninga provodit će se prema predviđenom planu treninga u trajanju od 10 mjeseci počevši od rujna tekuće godine do kraja mjeseca lipnja iduće godine.

3. Upisom u Klub obvezujete se plaćati klupsku članarinu podijeljenu na 10 mjesečnih obroka i to do 15-og u mjesecu (članarine za 7. i 8. mjesec se ne plaćaju).

4. Članstvo traje neodređeno vrijeme i može se prekinuti u svakom trenutku isključivo pisanim putem nakon popunjavanja klupske ispisnice. Članstvo prestaje s datumom potpisa klupske ispisnice.

5. Iznos klupske članarine za svoje članove određuje Upravni odbor KK „Fortuna“. Članarina se uplaćuje na žiro račun Kluba. Nedolasci na treninge ne oslobađaju članove od obveze plaćanja članarine.

6. Član Kluba dužan je redovito dolaziti na treninge. Ukoliko član Kluba izostaje s treninga, dužan je pravovremeno izvijestiti trenera o razlozima svojih izostanaka.

7. U slučaju nedolaska na treninge u periodu dužem od 3 tjedna zbog bolesti ili ozlijede, član Kluba oslobođen je plaćanja jedne mjesečne članarine.

8. U slučaju prestanka treniranja ili prelaska u drugi klub, potrebno je pismenim putem obavijestiti trenera i upravu Kluba, podmiriti sve svoje obveze prema KK „Fortuna“ i popuniti klupsku ispisnicu.

KK „Fortuna“ zadržava pravo ne izdati istupnicu onom članu koji nije podmirio svoje obveze prema Klubu.

9. U slučaju da član ne plati 3 (tri) mjesečna obroka klupske članarine, isti automatski prestaje biti članom Kluba, a KK „Fortuna“ zadržava pravo zahtijevati namirenje svojih troškova.

10. KK „Fortuna“ ponudit će svojim članovima police osiguranja u slučaju nezgode. Pritom ugovore o osiguranju članovi sklapaju u svoje ime i za svoj račun te o svom trošku.

Za neosigurane članove KK „Fortuna“ ne snosi odgovornost u slučaju njihove nezgode ili ozlijede tijekom treninga ili utakmice.

11. Član Kluba dužan je svojim ponašanjem i radom čuvati ugled Kluba.

12. Član Kluba dužan je obavijestiti trenera o svim izmjenama adrese, telefona i drugih kontakata kako bi komunikacija bila moguća u svakom trenutku.

13. KK „Fortuna“ upozorava svoje članove da na treninge i utakmice ne donose vrijedne osobne stvari ili novac jer Klub ne snosi odgovornost u slučaju nestanka ili gubitka istih.

14. Svojim potpisom roditelj/skrbnik prihvaća opće uvjete članstva u Klubu.

15. Ovaj obrazac za upis, zajedno s općim uvjetima Kluba uređuje uzajamna prava i obveze između KK „Fortuna“ i člana, pri čemu maloljetne članove zastupaju roditelji/skrbnici.