Predstavljamo – Stručni stožer – KK Fortuna

Predstavljamo stručni stožer KK Fortune, s lijeve na desnu stranu:

Marijan Štivojević, Jurica Hegeduš, Nikša ILović, Karlo Dilber, Neven Mikec, Marko Plavec